Ett femtiotal gener som är kopplade till intelligens funna

Ett nederländskt arbetslag som studerade genprofiler och resultat från iq-test hittade år 2017 sammanlagt 52 gener som är kopplade till intelligensens biologiska mekanismer. Generna är inblandade i cellutveckling, synapsbildning, axonkontroll och nervdifferentiering och uttrycks huvudsakligen i hjärnvävnadens celler.