Genuttryck

Genuttryck

Även om våra gener, vårt DNA, inte kan ändras så kan de gener som uttrycks ändras beroende på miljön. Normalt är bara en liten del av vårt DNA:s gener aktiva.

Genom att metylgrupper fäster till DNA så bestäms vilka gener som ska vara aktiva, det s.k. ”genuttrycket”. Dettaa kan påverkas av olika saker i miljön t.ex. av motion, kost och livsstil.

I en studie har Charlotte Ling, docent vid Lunds universitet Diabetes Center, och hennes kollegor visat att en del av de positiva effekter som erhålls vid träning beror på det epigenetiska mönster av gener som påverkar hur fett lagras i kroppen förändras.

Forskarna tittade på DNA av 23 något överviktiga men friska män i åldern runt 35 år, som tidigare inte regelbundet utövat någon träning men som sedan deltagit i spinning och aerobicspass under sex månader.
De fann att förändringar hade skett i uttrycket hos 7000 gener vilket är ca en tredjedel av en människas gener.
En närmare titt avslöjade att t.ex. gener kopplade till diabetes och fetma, och även gener kopplade till att lagra fett hade ändrats.
Forskarnas slutsats var att förändrad DNA-metylering, som ett resultat av fysisk aktivitet kan vara en av mekanismerna för hur dessa gener påverkar risken för sjukdom.