Gendopning

Gendopning

Forskarna känner till flera tiotals gener i en viss variant ger bättre förutsättningar att topprestera inom olika idrottsgrenar. På samma sätt som man med genterapi kan ersätta sjuka gener med friska kan man ersätta gener med en variant som ger fördelar inom en viss idrottsgren.
Det finns t.ex. gener som ger individen ökad muskelmassa, förbättrad syreupptagningsförmåga eller ökad energiförsörjning.
Redan år 2004 ”dopade” t.ex. forskare möss genom att införa genen PPAR-delta som ökar andelen långsamma muskelfiber, och mössen blev på så sätt mer uthålliga och kunde springa dubbelt så långt på ett löpband innan de drabbades av utmattning. Antidopningsorganisationen WADA har i förebyggande syfte infört förbud mot gendopning. Man kan avslöja gendopning genom att de införda generna har en nästan konstant aktivitet i stora delar av kroppen, medan kroppens egna gener verkar bara i vissa organ vid vissa tidpunkter.

Ökad lungkapacitet

Tre gener t.ex. APOE ökar syreupptagningen så att lungorna arbetar bättre. Ger fördelar inom löpning, cykling och segling.

Förbättrad ämnesomsättning

Fyra gener t.ex. AMPD1 optimerar omvandling och förbränning av fett och glukos så att kroppen får mer energi. Ger fördelar för uthållighetsidrottare.

Förbättrad energiomsättning

Två gener t.ex. PPARGC1A ökar energiomsättningen och optimerar transport av syre och glukos i blodet. Ger fördelar inom cykling och andra idrotter där man presterar hårt under lång tid.

Hjärtkapacitet

Fyra gener t.ex. CREB1 gör att hjärtat kan prestera maximalt och kan pumpa den mängd blod kroppen behöver. Ger fördelar t.ex. vid sprintlöpning.

Skadeförebyggande

Fem gener t.ex. COL1A1 gör senor och ledband starkare så att många idrottsskador kan undvikas. Ger fördelar inom t.ex. gymnastik, löpning och alla friidrottsgrenar.