Geners betydelse och sexuell läggning

Det finns ingen enskild gen som avgör en individs sexuella läggning enligt internationell forskning.

Däremot spelar genetik en viss roll för vår sexuella läggning. En studie gjord på fler än 490 000 deltagare identifierade fem genvarianter som var vanligare hos individer som haft samkönat sex.

Detta tyder på att människans sexualitet påverkas av en komplex mix av genetiska och miljömässiga faktorer.

Två av genvarianterna återfanns hos både män och kvinnor medan två hittades enbart hos män och en enbart hos kvinnor.

De fem genvarianterna sitter i kromosomområden som reglerar bland annat könshormoner och luktsinne som tidigare kopplats till sexuell attraktion.

Genetisk variation verkar alltså ha en begränsad påverkan på sexuell preferens, mellan 8 till 25 procent, enligt studien, publicerad i tidskriften Science.

Studien grundar sig på DNA-data från Storbritanniens ”UK Biobank” och det amerikanska ”23andMe”. Resultatet kunde i stort sett även replikeras med hjälp av det svenska tvillingregistret vid Karolinska Institutet.

Även om genetiska varianter har viss betydelse på gruppnivå kan inte genetik användas för att förutsäga en enskild individs sexuella preferens utan miljö och sociokulturella faktorer påverkar också.

Det är troligt att det finns ytterligare markörer för sexuell preferens än de som identifierats i den här studien.

Läs mer

Källa:
Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior. Andrea Ganna, Karin J.H. Verweij, Michel G. Nivard, Robert Maier, Robbee Wedow, Felix R. Day, Alexander S. Busch, Abdel Abdellaoui, Shengru Guo, J. Fah Sathirapongsasuti, 23andMe Research Team, Paul Lichtenstein, Sebastian Lundström, Niklas Långström, Adam Auton, Kathleen Mullan Harris, Gary W. Beecham, Eden R. Martin, Alan R. Sanders, John R.B. Perry, Benjamin M. Neale, Brendan P. Zietsch. Science.