HLA-genen

HLA-genen

I många fall kan vi människor med våra sinnen automatiskt analysera vilken genuppsättning någon har.
Det kan naturligtvis vara så uppenbart som gener för ögonfärg eller hårfärg men mycket tyder på att vi med våra sinnen även t.ex. kan skilja på personer med olika HLA-gener.
HLA-genen (human leukocyte antigen) sitter på kromosom nr 6 och påverkar sjukdomar som beror på autoantikroppar och immunologiska sjukdomar t.ex. psoriasis.
Det har även visat sig att HLA-systemet påverkar vår kroppslukt på så sätt att kroppslukten är ett uttryck för det personliga immunsystemet och att vi kan urskilja dessa dofter och känner oss mer attraherade till personer av motsatt kön som har en HLA-genuppsättning som är olik vår egen. Detta ökar avkommans motståndskraft mot sjukdom och motverkar inavel.
I en känd studie från 1995 gjord av Claus Wedekind vid University of Lausanne i Schweiz lät han 44 män bära t-shirt i två dagar.
49 kvinnor fick sedan lukta på tröjorna och säga vilken de fann mest attraktiv.
Samtliga kvinnor föredrog lukten av män, vars HLA-gen skiljde sig från deras egen och på så sätt gav bästa biologiska matchning.

https://skaldyrsfestival.dk/cialis-danmark.html https://skaldyrsfestival.dk/viagra-billigt.html

Ett undantag i studien var kvinnor som åt p-piller. De tyckte att HLA-lika män doftade mest atttraktivt.
P-piller verkade lura deras kroppar att tro att de var gravida.
Det kan alltså vara ide att inte dölja vår naturliga doft med parfymer och deodoranter.
En studie från university of New Mexiko visade att kvinnan i ett parförhållande var mer sexuell mot sin man ju större HLA-skillnad det var mellan dem.
När HLA-överensstämmelsen var stor ökade däremot hennes intresse för andra.